'Lijnen naar Morgen'

 Lees MEE in de oude folder Lijnen naar Morgen. HoogspanningsNet heeft 'm nog.


Bladzijde uit Lijnen naar MorgenIn 1994 gaf het SEP, de Samenwerkende ElektriciteitsProductiebedrijven, een folder uit over de aanstaande bouw van de hoogspanningslijn Zwolle-Meeden-Eemshaven. 

De aanleg van de verbinding werd uitgelegd als een trotse stap. Het nut en de noodzaak werden verklaard waarna een technische beschrijving, een planning en achtergrondinformatie volgde. De naam van de folder, "Lijnen naar Morgen", was perfect gekozen in dit licht. 
Het lezend publiek werd door schrijver Jaap Tjadens gezien als technisch redelijk onderlegd: tabellen over kortsluitstromen, plattegronden van een zogeheten 1½-schakelsysteem en uitleg over zwavelhexafluoride werden niet geschuwd.

 

Vandaag de dag zou het ondenkbaar zijn om zonder blikken of blozen op dingen als een 1½-schakelsysteem in te gaan in een publieksfolder – het zou zelfs averechts werken


In de jaren 90 was het nog heel gewoon om grotendeels met driekleurendruk te werken. Merk ook op hoe de toon van de tekst verschilt vergeleken met hedendaagse folders van netbeheerder TenneT over nieuwe hoogspanningslijnen (voorbeeld: Van initiatief naar verbinding uit 2015). De zinnen zijn langer, de tekst is uitgebreider. Mensen, zoals grondeigenaren of andere stakeholders en hun positie in het project, zag je destijds niet terug in de folders. Tegenwoordig is de techniek ingeruild voor meer aandacht voor het proces rondom de aanleg zelf. 

Inmiddels is het "Morgen" geworden en is de folder van gisteren geworden. We laten hem zelf zijn verhaal vertellen. Klik of tik links- of rechtsmidden de folder, dan verschijnen de pijltjes ◄ en ► waarmee je vrijelijk kan bladeren.

 

Met dank aan Gerard Nachbar voor het bewaren, beschikbaar stellen en het inscannen.