Over deze site en het initiatief

Deze site verbindt herinneringen, foto's en verhalen rondom de aanleg en de beleving van de hoogspanningslijn Zwolle-Meeden-Eemshaven. Techniek is belangrijk, maar een hoogspanningslijn is in de eerste plaats een landschapselement. Hij staat in dienst van de mensen, is door mensen gebouwd en staat in de leefwereld.

Op deze site staan de foto's en verhalen van mensen centraal. Lees hoe Zwolle-Meeden-Eemshaven plaats heeft in het leven van verschillende mensen met verschillende achtergronden. Als betrokkene bij het project, als getuige van de aanleg, als landeigenaar, als omwonende of zelfs als gefascineerde vanuit een ander raakvlak. Van de bouw twintig jaar geleden tot vandaag de dag. Maak kennis met verrassende nieuwe inzichten en geniet misschien wel van een feest der herkenning. 

Deze website heeft uitsluitend een informatief en amuserend doel, ter lering en vermaak van iedereen voor wie Zwolle-Meeden-Eemshaven meer is dan een anonieme hoogspanningslijn. De bronnen die ter beschikking worden gesteld blijven te allen tijde eigendom van degene die het instuurde. 

De viering van 20 jaar Zwolle-Meeden-Eemshaven is een initiatief van de mensen achter HoogspanningsNet, het Nederlands/Belgisch verband van geïnteresseerden in grootschalig elektriciteitstransport. Voor een paar van hen heeft de aanleg van deze specifieke hoogspanningslijn veel betekend. 
 

Meedoen? Kijk eens op de pagina Doe MEE.
Meepraten? Je bent welkom op het forum van HoogspanningsNet.

Voor andere dingen, zoals meer informatie of inlichtingen, bekijk de pagina met instuurdetails of neem contact op via het formulier op de pagina Doe MEE onder het keuzevakje Anders.