'Een Duidelijke Lijn'

 Kijk MEE naar de video die het SEP maakte over de aanleg van de verbinding en de omgang met
 allerlei betrokken partijen eromheen

Sommige dingen zijn al heel lang hetzelfde… Ook in de jaren 90 zat de netbeheerder al in een spagaat tussen enerzijds trots en anderzijds het lopen op eieren. Hoe breng je een boodschap waarin je aan beiden recht doet?

In de video 'Een Duidelijke Lijn', bewaard en beschikbaar gesteld door Chris Jansen, geeft het SEP uitleg over de planning, de bouw, het nut en de belanghebbenden die er een aandeel in hebben. In tegenstelling tot de folder Lijnen naar Morgen biedt de video dus wel ruimte aan het verhaal en het perspectief van grondeigenaren en aanwonenden.

De verbinding wordt van de Eemshaven tot aan Zwolle gevolgd en de belangen van het SEP, van de landeigenaren en de inwoners elders in Nederland worden allemaal belicht. De video bevat tevens unieke, bewegende beelden van de aanleg en bouw van de verbinding – met geluid. Het kenmerkende geklop van de heimachines en het geratel van de schroevendraaiers is bewaard gebleven.

De beelden tonen de verbinding zelf. Dat verraadt meteen dat de video pas na het gereedkomen van de verbinding is uitgegeven. Daardoor is het misschien enigszins de vraag waarom men hem überhaupt gemaakt heeft.

 

De verbinding stond er al toen de video uitkwam, zodat deze niet kan zijn gebruikt in het proces zelf. De vraag lijkt dan ook wat het nut van deze film precies is geweest.


Afbeelding uit 'Een Duidelijke Lijn'We weten echter ook dat een aantal exemplaren van deze video op tape (ja ja, de ouderwetse videobanden) destijds is verspreid onder medewerkers die betrokken zijn geweest bij de aanleg. Zo ook de heer Jansen, die de video bewaarde, digitaliseerde en beschikbaar stelde. Mogelijk is de video bedoeld als een combinatie van een naslagwerk voor de betrokkenen (om eens aan familie te tonen) en als voorlichting om te kunnen gebruiken bij toekomstige projecten van het SEP zelf. Een ander doel zou t.z.t. een terugblik op het project zelf kunnen zijn. In dat laatste geval sluit dat natuurlijk heel mooi aan bij het doel van deze site. 

De video duurt ongeveer 16 minuten.


Met dank aan Chris Jansen voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van de video.  

Terug naar de verhalenpagina