'Elektriciteit op elk moment'

 Lees op luxe wijze MEE hoe het SEP de voorloper vormde voor het huidig netbeheer


Bladzijde uit Elektriciteit op elk momentDe folder Elektriciteit op elk moment is niet specifiek gericht op de aanleg van Zwolle-Meeden-Eemshaven. Toch zat er standaard een exemplaar van deze zeer luxe folder in de witte vouwmap met het folderpakket. 

De rol van het SEP in de elektriciteitsvoorziening van Nederland, zo breed als dat gaat. Dat is wat de folder Elektriciteit op elk moment toelicht. We zien reeds de kiemlegging voor het ontstaan van modern netbeheer, het verschijnen van netbeheerder Tennet (tot op zekere hoogte de intellectuele erfenis van het SEP) en het denken in diversificatie van het productiepark. De reden dat deze folder in het folderpakket werd gedaan zal ermee te maken hebben dat het SEP uiteraard ook wilde laten zien wie of wat ze zelf zijn. Dan kom je natuurlijk niet met een budgetpapiertje op de proppen. Nee, de folder Elektriciteit op elk moment was een toonbeeld van luxe en grafisch vernuft. Er was geen enkele concessie gedaan op de uiterlijke verzorgdheid.
 

De folder Elektriciteit op elk moment is niet specifiek op de aanleg van Zwolle-Meeden-Eemshaven gericht. Met deze folder liet het SEP zien wie ze zelf zijn en wat hun rol is. En dan kom je niet aan met een of ander goedkoop vouwblaadje.


De hele folder is fullcolor, hoewel er krachtig gebruik is gemaakt van een hoofdkleurenschema dat door de hele folder terugkomt. De bladzijden hebben een achtergrondkleur en de grafische opmaak is voor midden jaren 90 indrukwekkend te noemen. In de tweede helft van de folder zijn de pagina's ook als een soort tabbladen uitgevoerd waarbij de volgende pagina op zijn kant reeds de titel draagt en de bladzijdebreedte steeds iets toeneemt – iets dat zelfs op een scan niet goed tot zijn recht kan komen.

Tegenwoordig zijn zulk soort folders de norm en vinden we dit heel normaal. Maar midden jaren 90 was het uitzonderlijk! We mogen dan ook aannemen dat het laten drukken van deze folder niet goedkoop is geweest en dat het SEP er wellicht niet al te kwistig mee om is gegaan.  

Klik of tik links- of rechtsmidden op de pagina's van de folder, dan verschijnen de pijltjes ◄ en ► waarmee je heen en weer kan bladeren.

 

Met dank aan Jan Uneken voor het bewaren en beschikbaar stellen om in te scannen.